خدمات سامان سرویس

0915-2066-168

با سامان سرویس تماس بگیرید

سامان سرویس ، مرکز تخصصی تعمیر لوازم خانگی در مشهد ، به منظور رفاه حال مشتریان ، همواره آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات است .
همچنین ، برای دریافت هرگونه خدمات سامان سرویس ، با شماره های زیر ، تماس حاصل فرمایید .
چنانچه جهت تعمیر یا تحویل دستگاه خود نیاز به مراجعه حضوری باشد ، لطفا از قبل هماهنگی شود.